Přeprava dětí v dětských autosedačkách (bezpečnostním zádržným systému) ve vozidlech taxi v obci není povinné

Ve vozidlech taxislužby není povinnost dětských autosedaček v obci za stanovených podmínek

Obecná povinnost pro řidiče stanovená § 6 pismene c) zákona 361/2000 o nutnosti použití zádržného bezpečnostního systému pro přepravu dětí do 36 kg nebo do 150cm neplatí pro vozidla taxislužby při výkonu přepravy taxi.

Úplné znění zákona o nutnosti a způsobu použití zádržného bezpečnostního systému (autosedačky, podsedáku):

§ 6

(1) Řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v § 4 a 5 dále povinen

a) být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu2),

b) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N32), které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem,

1. dítě mladší tří let,

2. dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče,

c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N32), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě

1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,

2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy,

d) umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky,

e) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N32), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

f) přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N12), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

g) poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 a M32), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným způsobem,

Vyjímka ze zákona je definovaná takto:

(4) Ustanovení odstavce 1 písm. c) neplatí pro přepravu dětí v obci ve vozidle taxislužby při provozování taxislužby; dítě uvedené v písmenu c) nesmí být přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Je-li však při přepravě dítěte dětská autosedačka použita, musí být splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c) bodě 2.

Magistrát města Brna v reakci na zvyšování cen pohoných hmot zvýšil maximálně možné ceny za taxi v Brně novou vyhláškou

Maximální ceny taxi v Brně jsou omezené novou vyhláškou. Magistrát po naléhání taxislužeb zvýšil maximální ceny jízdného klasickým taxikem přes taxametr objednané přes dispečink. Toto cenové omezení ovšem platí i pro alternativní taxislužby jako je Uber nebo Bolt, kdy konečná cena nesmí překročit maximální cenu.

Na aktuální maximálně možné ceny za taxi se můžete podívat zde. Úplné znění vyhlášky naleznete níže:

Nařízení č. 24/2022,

kterým se stanovují maximální ceny osobní taxislužby na území statutárního města Brna

Maximální ceny osobní taxislužby

 1. Maximální ceny osobní taxislužby (dále jen “taxislužba“) na území statutárního města Brna se stanovují takto:
 1. Maximální ceny pro přepravy vozidlem taxislužby
Nástupní sazbamax.60,- Kč
Jízdamax.36,- Kč/km
Stání vozidlamax.7,- Kč/min
 1. Maximální ceny pro přepravy vozidlem cestujícího (pozn. např při drink and drive)
Nástupní sazbamax.150,- Kč
Jízdamax.36,- Kč/km
Stání vozidlamax.7,- Kč/min
 1. Stanovené maximální ceny se nevztahují na taxislužbu provedenou vozidlem taxislužby na základě předem uzavřené písemné smlouvy o přepravě podle zvláštního právního předpisu1 a přepravu vozidlem cestujícího bez doprovodného vozidla podle předem uzavřené písemné smlouvy.

1 § 21 odst. 5 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Obecná ustanovení a věcné podmínky

 1. Pro účely regulace maximální cenou se za jízdu na území statutárního města Brna považuje jízda, která byla započata a ukončena na území statutárního města Brna. Takovou jízdou se rozumí i jízda, která bude částečně vedena i po komunikacích mimo území statutárního města Brna (např. po jeho obchvatech), započatá a ukončená na území statutárního města Brna.
 2. Maximální ceny v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení platí pro výkon taxislužby uskutečněné veškerými vozidly bez ohledu na počet přepravovaných osob.
 3. Maximální cena je cena konečná a není možno k ní připočítávat jakékoliv příplatky.
 4. Předem stanovená konečná cena přepravy nesmí být vyšší než cena při použití maximálních cen podle článku 1 odst. 1 tohoto nařízení. (pozn. toto určuje povinnost držet se vyhlášky i pro dopravce jako je uber, bolt nebo liftágo).
 5. Nástupní sazba podle článku 1 odst. 1 tohoto nařízení je účtována při zahájení přepravy a zahrnuje veškeré úhrady přímo či nepřímo související s přepravou kromě úhrady za jízdu a stání. Jedná se zejména o pronájem vozidla po dobu přepravy v případě přepravy vozidlem taxislužby, náklady na doprovodné vozidlo a jeho řidiče v případě přepravy vozidlem cestujícího, vystavení dokladu o přepravě1 nebo potvrzení o přepravě2, nápomoc při nástupu a výstupu zákazníka, naložení, přepravu a vyložení zavazadel a přístavné kilometry mezi místem započetí jízdy v zájmu cestujícího a místem zahájení přepravy.
 6. Stáním vozidla podle článku 1 odst. 1 tohoto nařízení se rozumí jednak provozní stání, jednak čekání na přání zákazníka. Provozní stání se účtuje automaticky při jízdě za použití taxametru při zastavení vozidla v důsledku aktuálního silničního provozu a při jízdě rychlostí nižší, než je přepínací rychlost (pozn. při nižších rychlostech se Vám účtuje i čas například v kolonách), podle zvláštního právního předpisu3. V případě předem stanovené konečné ceny přepravy je cena za provozní stání vozidla zahrnuta v ceně konečné. Za stání vozidla se nepovažuje stání v důsledku poruchy vozidla nebo jiné stání zaviněné řidičem.
 7. Maximálními cenami se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu4.
 8. Přeprava musí být vedena po trase s nejkratší vzdáleností mezi výchozím a cílovým místem přepravy nebo po trase, která je vzhledem k aktuálnímu silničnímu provozu pro cestujícího nejhospodárnější, nebo po trase, která byla se zákazníkem předem či během jízdy dohodnuta.

1 § 21 odst. 4 písm. g) a § 21 odst. 8 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

2 § 21 odst. 6 písm. c) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

3 Nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

4 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

A jak jsme na tom s cenami my.

My nepoužíváme dynamické rozvržení cen dle vytíženosti. Proto jsou naše služby taxi daleko nejlevnější. Uveďme si příklad:

Pokud objednáte jízdu moravského náměstí na hlavní nádraží bude Vás konečná cena za jízdu taxi u nás stát:

Maximální možná cena taxi by však byla:

60 (nástup) + 68,4 (za vzdálenost) = 129 Kč + účtování při pomalé jízdě

Uber tu stejnou trasu aktuálně nabízí za: 110 kč

Bolt tu stejnou trasu nabízí aktuálně: 110 Kč

Můžete si tedy vybrat 🙂

Taxi na ráno Brno Kouhoutovice

Potřebujete se v Brně dostat někam brzy ráno na přesný čas? Například k doktorovy nebo se chystáte na delší cestu se zavazadly a potřebujete stihnout ranní vlak, autobus nebo letadlo? Tak jsme tu právě pro Vás!

Zaměřujeme se na poskytování služeb taxi během dne a naši řidiči jsou tak v brzkých ranních hodinách vyspalý a stoprocentně připraveni Vás bezpečně dopravit na místo kam si přejete.

Jediné co je potřeba si rezervovat jízdu předem a mít ji z naší strany potvrzenou. Vyplňte náš objednávkouvý formulář a my se s Vámi spojíme.

Pokud jste se dostali do nenadálé situace a potřebujete taxi ihned zkuste nám zavolat a my se budeme snažit udělat vše co bude v našich silách pro Vaší maximální spokojenost!

Těšíme se na jízdu s Vámi!

Za tým Taxi Mája Marian Tisoň

Senior Taxi Brno Kohoutovice

senior taxi
Senior Taxi

Potřebujete taxi nevyznáte se v moderních aplikacích a klasické taxi je pro Vás příliš drahé s nejistou cenou. Pak nabízíme odvoz do nemocnice na polikliniku, za kamarádem či kamarádkou ke kadeřníkovy nebo na pedikuru, prostě všude kde si přejete z místa vyzvednutí Brno – Západ (Kohoutovice, Jundrov, Bystrc, Žebětín, Nový a Starý Lískovec, Stránice, Brno-Střed, Staré Brno, Štýřice, Bohunice, Bosonohy, Rozdrojovice, Ostopovice, Královo pole, Žabovřesky, Komín… ) – stačí nám zavolat a s objednávkou Vám pomůžeme. Celkovou cenu za jízdu budete znát předem a nemusíte se tak obávat žádných nekalých praktik, čímž si dříve klasické taxíky získaly nelibou pověst. Konečná cena jenž Vám sdělíme nemůže být již jinak upravována.

A my Vás bezpečně a včas zavezeme tam kam si budete přát.

Jediné co je potřeba objednat si jízdu s dostatečným předstihem tak aby jsme Vám tuto jízdu mohly rezervovat někdy je lépe aspoň den předem jindy jsme schopni zajistit odvoz i v daný den.

Děkujeme a budeme se těšit na společnou jízdu taxíkem v Brně

Taxi Mája Brno – Marian Tisoň

Taxi, uber, liftago, bolt a jizda. Co je pro zákazníka nejlepší nebo nejlevnější. Srovnáme to za Vás.

Od července 2020 kdy byl změněn a uveden v platnost nový zákon o taxislužbě přišly na trh noví dopravci v oblasti osobní přepravy osob. Která služba je pro zákazníka nejlepší nebo nejvýhodnější? Srovnání všech výhod a nevýhod možností osobní přepravy taxi v Brně.

Klasické Taxi

Klasické Taxi může být provozováno pouze autem taxislužby, které musí být opatřeno taxisvítilnou a mít kromě evidenční nálepky taxi také kontaktní číslo vozidla taxi umístěné na levé přední straně u řidiče. A musí mít schválené měřící systém tzv. taxametr.

Největší výhodou tohoto Taxi oproti jiným je, že vozidla s tímto kontaktním číslem mají povolení k vjezdu do užšího historického centra v Brně, kam Vás vozidlo na aplikaci bez kontaktního čísla nemůže dovézt. Chcete-li se například dostat k doktorovy na polikliniku na Masarykově ulici musíte pro tuto přepravu zvolit pouze tento druh vozidla a služby. Alternativní dopravci Vás mohou vyložit pouze na Hl. nádraží a dále nemají povolení k vjezdu – porušením tohoto jim hrozí pokuta ve výši 600,- Kč.

Další výhodou klasického taxi je, že cena za jízdu je neměnná dle závislosti na množství objednávek. Maximální ceny určuje Magistrát města Brna a řidiči taxi jej musí dodržovat. Vždy by jste měli od řidiče dostat účtenku pro případnou kontrolu.

Maximální ceny jízdného pro výkon taxislužby na území statutárního města Brna se stanovují takto:
(1) Jízdné pro přepravy vozidlem vybaveným taxametrem
Nástupní sazba max. 60,-Kč
Jízdné max. 30,-Kč
Stání vozidla max. 5,-Kč
(2) Jízdné pro přepravy vozidlem cestujícího1
Nástupní sazba max. 150,-Kč
Jízdné max. 30,-Kč
Čekání na vyžádání cestujícího max. 5,-Kč

Liftágo

Liftágo je česká aplikace jenž kombinuje oba způsoby taxi. Může se stát, že po objednání jízdy pro Vás přijede řidič s taxametrem nebo řidič bez taxametru alternativního taxi. Bohužel při objednávání nelze zvolit Vaši preferenci pro jízdu tím nebo oním vozidlem. Můžete si však vybrat řidiče z nabízených, kteří Vám jízdu zajistí, a také z řidičů za různé ceny. Základní cena za jízdu je zde oproti jiným alternativním taxi o něco vyšší a také zde může být navyšována v závislosti na množství objednávek v daný moment. Objednáte-li do historického centra měl by však pro vás přijet vůz s taxametrem a s povolením k vjezdu. Aplikace Vám před objednáním ukazuje pouze odhad ceny ne konečnou cenu, která se však po dokončení v případě vozidel s taxametrem může lišit. Rozdíl by však neměl být zásadní.

Uber

Uber je první alternativní taxislužba s mezinárodní působností jenž začala v Brně v srpnu 2020 provozovat legálně taxislužbu bez taxametru vozidly taxislužby označené evidenční nálepkou na předním skle automobilu bez taxametru a vykonávanou řidičem taxislužby jenž musí mít viditelně umístěn průkaz řidiče taxislužby ve vozidle.

Největší výhodou této služby je že před objednáním vidíte konečnou cenu za jízdu která je již dále neměnná. Může se změnit pouze v případě delšího čekání na zákazníka než dvě minuty. Nebo při změně trasy zákazníkem v průběhu jízdy nebo po uskutečnění objednávky.

Nevýhodou této služby a ceny za jízdu je že v různý čas cena jízdy za stejnou trasu může být různá. Proto ve vytížených časech je možné že cena může být i trojnásobná. Cenu určuje aplikace ne řidič a vidíte ji před uskutečněním objednávky.

Aplikace má důsledný systém ověřování řidičů a vozidel a zároveň možnost hodnocení řidičů. Vždy víte kdo Vás poveze a za kolik. Objednávku můžete zrušit do dvou minut bezplatně. Tento způsob přepravy se stal v Brně velice žádaný.

Bolt

Je alternativní taxislužba jenž přišla na brněnský trh se 3 měsíčním odstupem. Přišla však s velkými slevami za jízdu proto se stala v Brně nejpopulárnější alternativní taxislužbou. První jízdy po zákaznické slevě Vás mohly přijít na 35 Kč zbytek za vás řidiči doplatila aplikace. Debata o ekologičnosti takové jízdy kdy jízda taxi je ve více než dvou lidech levnější než hromadná městská doprava je na samostatný článek, proto ji nebudu dále rozvádět.

Pravdou však zůstává že si tato služba v Brně získala tisíce zákazníků a bonusovými programy pro řidiče i stále dopravce.

Systém hodnocení a ověřovaní vozidel a řidičů je u této aplikace o něco méně důsledný než v případě aplikace Uber což se může nemile odrazit na kvalitě řidiče. Nároky na vozidla řidičů má aplikace Bolt nižší než Uber proto při této jízdě se Vám může stát, že komfort bude o něco nižší. Hodnocení zákazníkem je zde rovněž dostupné a je jen na zákaznicích jaké hodnocení v případě jízdy řidiči dají.

Konečnou cenu za jízdu vidíte rovněž před uskutečněním objednávky která rovněž jako v případě uberu může být ve vytížených časech mnohonásobně vyšší.

Jizda.eu

Naší snahou není být těmi nejlevnějšími za každou cenu ale být těmi nejlepšími.

Nyní působíme v oblasti Brno-západ. (Kohoutovice, Bohunice, Lískovec, Jundrov, Bystrc…)

Největší výhodou oproti jiným variantám je že naše služba má v různé časy stejné ceny nezávislé na vytíženosti. Jedete-li např. z Kohoutovic na hlavní nádraží cena bude stejná ráno, v poledne i večer.

Druhou největší výhodou je možnost rezervace a zabookování jízdy předem. Jedete-li například k doktorovy nebo cestujete na letiště či jiný spoj. Můžete počítat s tím že mi pro Vás přijedeme vždy včas za předem smluvenou cenu vypočtenou naší kalkulačkou za jízdu. Jizdu však musíte objednat nejméně hodinu předem lépe jeden den dopředu.

Ať už zvolíte jakoukoliv variantu přejeme Vám příjemnou a bezpečnou cestu.

Rubriky
Taxi Brno Taxi Brno Taxi Brno Taxi Brno Taxi Brno Taxi Brno Taxi Brno

Řidič Taxi v Brně

Máš zájem jezdit jako řidič taxi v Brně? Je ti víc jak 21 let , máš řidičák sk. B? Chceš se podílet na vzniku nové aplikace pro cestující? Https://jizda.eu Očekáváš výdělek 150-300 Kč/hod? Žádné paušální platby za pronájem vozu!⚖️ Žádné vstupní poplatky. Vše ti pomůžeme vyřídit. Napiš mi nebo zavolej. Dáme kafe u nás v kanclu a ostatní věci ti vysvětlim. Pak se můžeš rozhodnout, zda se k nám přidáš i ty! 🙂

Zašlete nám svůj životopis na taxi.maja@email.cz

Změna zákona o taxislužbě

Shrnutí změn v taxislužbě k 1. červenci 202029.06.2020 12:02:37 Taxislužba

Ve středu 1. července nabývá účinnosti zákon č. 115/2020 Sb., který novelizuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Dochází k  významným změnám v právní úpravě taxislužby. Vedle klasické taxislužby se svítilnou a taxametrem bude možné snadnějším způsobem provozovat taxislužbu na základě objednávky v mobilní aplikaci.

Česká republika od 1. července 2020 umožní provozovat taxislužbu i vozidly bez taxametru na základě elektronické objednávky. Spolu s touto změnou se zavádí odpovědnost zprostředkovatelů za to, že zprostředkují pouze legální taxislužbu, a nová povinnost dopravců označit každé vozidlo taxislužby evidenční nálepkou.

Co to znamená pro cestující?

Novela zavádí vedle současné klasické taxislužby a taxislužby na základě písemné smlouvy taxislužbu na základě elektronické objednávky. Cestující si tak k provedení přepravy může vybrat klasickou taxislužbu s taxametrem, může si podmínky přepravy sjednat předem písemně nebo může nově využít elektronické objednávky.

U klasické taxislužby se nic nemění. Pokud si cestující objedná taxi přímo z ulice nebo například telefonicky, bude mu poskytnuta přeprava vozidlem se střešní svítilnou změřená taxametrem a  po jízdě dostane doklad o přepravě vytištěný z tiskárny taxametru.

Současně zůstává možnost objednat si přepravu a sjednat její podmínky v písemné smlouvě. Taková smlouva musí obsahovat údaje o trase, datu přepravy, cestujících a ceně. Tento druh taxislužby může být poskytnut i vozidlem označeným střešní svítilnou, pokud je vybaveno taxametrem, ale taxametr se použít nemusí. Tento způsob objednání taxislužby je vhodný například pro svatby nebo firemní přepravy. Uzavřená smlouva nemusí být v papírové podobě, ale může být doložena i v elektronické podobě. Nově je možno uzavřít takovou smlouvu i bezprostředně před přepravou.

V nově zavedené elektronické objednávce, typicky v mobilní aplikaci, musí být cestující před objednáním přepravy seznámen s konečnou cenou za přepravu. To znamená, že cenu nelze stanovit dodatečně například na základě ujeté vzdálenost zjištěné prostřednictvím GPS, ale její konkrétní výše musí být cestujícímu známa již před objednáním přepravy. Po objednávce přepravy se cestující v aplikaci dozví údaje o dopravci, vozidle a řidiči, který přepravu provede. Všechny informace o uskutečněné jízdě obdrží cestující po přepravě ještě do emailu, například pro účely reklamace.

Po uplynutí půlročního přechodného období budou muset být všechna vozidla taxislužby označena žlutou evidenční nálepkou. Cestující díky tomu pozná, že se jedná o evidované vozidlo taxislužby, což znamená, že je pojištěné a podrobuje se častějším technických prohlídkám. Evidenční nálepka také umožní policii a kontrolním orgánům rozpoznat vozidla taxislužby včetně těch nevybavených taxametrem, což spolu s povinností zprostředkovatelů (např. taxi dispečinků, provozovatelů aplikací nebo hotelů) zprostředkovat legální taxislužbu, přispěje k tomu, aby práci řidiče taxislužby nevykonávali neprověření řidiči nebo cizinci, kteří pobývají na území České republiky nelegálně.

Lze předpokládat, že výše uvedené úpravy povedou ke zatraktivnění taxislužby, současně dojde ke zvýšení konkurence mezi dopravci a snížení cen pro cestující.

Co se mění pro řidiče?

Novela ruší zmocnění měst stanovovat zkoušku z místopisu. To znamená, že řidič může vykonávat práci řidiče taxislužby v jakémkoliv městě v České republice, pokud má platné oprávnění řidiče taxislužby. Toto oprávnění je vyžadováno i v případě přeprav objednaných prostřednictvím elektronických objednávek.

Řidiči mohou využívat libovolně všech druhů taxislužby. Pokud řídí vozidlo vybavené taxametrem, nemusí nově při provozování taxislužby přes elektronické objednávky (aplikaci) nebo na základě písemné smlouvy obsluhovat taxametr a zároveň nemusí z vozidla sejmout střešní svítilnu. Pro klasickou taxislužbu je použití střešní svítilny nadále povinné. Po uplynutí půlročního přechodného období nebude smět řidič poskytovat přepravy vozidlem, které nebude označené evidenční nálepkou. Porušení této povinnosti způsobí nespolehlivost řidiče, tedy mu bude odňato oprávnění řidiče taxislužby a nebude moci tuto práci vykonávat.

Současně dochází k drobným úpravám oprávnění a průkazu řidiče taxislužby. Pokud už řidič nechce vykonávat práci řidiče taxislužby, může nově požádat o to, aby mu bylo oprávnění odňato. Osoby s přiznaným azylem už nemusí při žádosti o oprávnění dokládat výpis z rejstříku trestů z domovské země a bude postačovat doložení rozhodnutí o přiznání mezinárodní ochrany.

Novela upravuje možnost využívat starý průkaz v případě změny jména nebo vydání nového průkazu z důvodu poškození starého do vydání nového, zároveň umožní, aby kontrolní pracovník zadržel řidiči průkaz pro podezření ze spáchání závažného porušení zákona, i když ho řidič fyzicky nepředloží.

Detailní metodiku pro dopravce a řidiče si můžete stáhnout zde.

Co se mění pro dopravce?

Novela zavádí povinnost, aby každé vozidlo taxislužby (vybavené taxametrem i bez taxametru) bylo označeno evidenční nálepkou. K nově zaevidovanému vozidlu získá dopravce evidenční nálepku při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby. Stávající vozidla mohou být až do 1. ledna 2021 provozována bez této nálepky. Do této doby si každý dopravce musí ke svému vozidlu na dopravním úřadu tuto nálepku pořídit. Za vydání evidenční nálepky se vybírá správní poplatek 500 Kč. Při soukromém provozu nálepka se nesnímá, ale při vyřazení vozidla je ji dopravce povinen odstranit.

Dopravci mají nově povinnost, aby byli zapsáni v Registru silničních vozidel jako provozovatelé vozidla na IČO. Pokud má dopravce jako vozidlo taxislužby zapsáno vozidlo, které má v Registru silničních vozidel evidováno jako nepodnikající fyzická osoba, musí tento nedostatek v tomto registru napravit, jinak mu dopravní úřad nevydá evidenční nálepku a  vyřadí vozidlo z evidence vozidel taxislužby.

Pokud mají dopravci vozidlo vybavené taxametrem, mohou poskytovat všechny druhy taxislužby. Vozidlem bez taxametru, mohou poskytovat pouze přepravy přes elektronickou objednávku nebo písemnou smlouvu. Vozidlo vybavené taxametrem může být označené střešní svítilnou, i pokud je jím poskytována přeprava na základě smlouvy nebo elektronické objednávky. Vozidlo bez taxametru nikdy nesmí být označeno střešní svítilnou. V případě soukromého provozu nebo jiného podnikání (např. rozvozu jídla) nesmí být na vozidle střešní svítilna.

U vozidel vybavených taxametrem se ruší povinnost mít paměťovou jednotku a pořizovat záznamy o provozu vozidla. Dopravci samozřejmě mohou i nadále používat paměťovou jednotku pro své účely. Pro všechny druhy taxislužby platí, že dopravce má povinnost zajistit, aby byla přeprava poskytnuta evidovaným vozidlem taxislužby, které řídí držitel oprávnění řidiče taxislužby.

U klasické taxislužby zůstává povinnost používat vozidlo vybavené taxametrem a označené střešní svítilnou. Cena za přepravu je určena na základě měření taxametrem a dopravce má povinnost uchovávat záznamy o přepravě (stvrzenky z taxametru) po dobu tří let a na žádost cestujícího vydat doklad o přepravě.

Písemnou smlouvu, která shrnuje podmínky přepravy a cenu za ní, je nyní možné sjednat přímo před zahájením přepravy. Novela detailně stanovuje, jaké jsou náležitosti této smlouvy a dopravce musí zajistit, aby tuto smlouvu měl v den přepravy řidič u sebe, a následně archivovat tuto smlouvu po dobu tří let. Pokud dopravce nesplní požadavky na uzavření písemné smlouvy, je povinen poskytnout přepravu vozidlem s taxametrem.

Nové elektronické objednávky umožňují jednoduchým způsobem poskytnout cestujícím pohotovostní přepravu bez využití taxametru. Cestující se před objednáním musí dozvědět konečnou cenu a informace o případném zprostředkovateli (provozovateli aplikace). Před jízdou musí znát údaje o dopravci, vozidle a řidiči a shrnutí těchto údajů obdržet bezprostředně po ukončení přepravy emailem. Potvrzení zasílané emailem musí mít řidič v den přepravy u sebe a dopravce ho po tři roky archivuje.

Detailní metodiku pro dopravce a řidiče si můžete stáhnout zde.

Kdo je to zprostředkovatel a co má za povinnosti?

Zprostředkovatel taxislužby je ten, kdo za úplatu zprostředkuje cestujícímu přepravu formou taxislužby. Jedná se např. o provozovatele aplikací, taxi dispečinky nebo hotely. Zprostředkovatelem není ten, kdo zdarma někomu jinému objedná taxi. Zprostředkovatel má povinnost zprostředkovat pouze „legální taxislužbu“. To znamená, že odpovídá za to, že přepravu provede držitel koncese pro silniční motorovou dopravu vozidlem evidovaným pro taxislužbu, které bude řídit držitel oprávnění řidiče taxislužby.

Zakotvení odpovědnosti zprostředkovatelů za přepravu je reakcí na to, že někteří velcí zprostředkovatelé umožňovali nebo dokonce organizovali provozování taxislužby prostřednictvím dopravců a řidičů, kteří nesplňovali zákonem stanovené podmínky a mnohdy ani neměli právo pracovat nebo pobývat na území České republiky, čímž docházelo k ohrožování cestujících a narušení podnikatelského prostředí. Tím, že budou zprostředkovatelé odpovědní za zprostředkování legální taxislužby, lze předpokládat, že nebude hrozit, že přepravy poskytnou osoby, které se dopustily závažných trestných činů nebo řízení pod vlivem alkoholu, případně osoby, které pobývají na našem území nelegálně.

Změny mimo oblast taxislužby

Současná novela upravuje především taxislužbu, ale zavádí i několik změn v autobusové a nákladní dopravě:

– ruší se povinnost, aby velká nákladní vozidla a autobusy byly označeny obchodním názvem dopravce,

– u příležitostné osobní dopravy má dopravce nově povinnost uchovávat po dobu jednoho roku záznam objednávky,

– náhradní autobusovou dopravu za drážní dopravu je možné provozovat bez licence až 90 dní,

– nezletilé osoby, které jsou přistiženy bez jízdního dokladu, mají povinnost uvést osobní a kontaktní údaje zákonného zástupce.

Zdroj: Ministerstvo dopravy České Republiky